Klinické studie

V ordinaci probíhají ročně 3-4 klinické studie. V rámci těchto studií máte možnost mimo zdravotní pojišťovnu absolvovat velmi drahé a výjimečné testy vašeho zdravotního stavu, které v rámci běžného vyšetření není možné absolvovat. Informujte se na aktuální možnosti vstupu do studie.

https://www.high-endrolex.com/47